Wie is wie ?

Directie

Sinds april 2017 is Dhr Moeskop directeur op onze school. Heb u vragen of wilt u hem graag spreken, spring dan gerust even binnen of maak even een afspraak via onze contactgegevens.

 

 Secretariaat

Wanneer u de school contacteert, zult u waarschijnlijk meester Kurt aan de lijn krijgen. Hij regelt de administratieve kant en is tevens ook ict-coördinator. Bij afwezigheid van Dhr. Moeskop is hij ook deeltijds waarnemend directeur. Op donderdag wordt hij bijgestaan door Juf Marina.

Instapklas

Juf Ingrid is ondertussen de vaste waarde van de instapklas. Alle kleine ukkies die dit jaar starten, komen onder de hoede van haar.

3-jarige kleuters

Juf Gerda vangt ook al geruime tijd de 3-jarigen op. Ook dit jaar geeft ze er de beste zorgen aan.

4-jarigen

Juf Nadia en juf Natasha slaan dit jaar de handen samen om de 4-jarigen met open armen te ontvangen.

5-jarigen

De 5-jarigen worden dit jaar omarmd door Juf Anja en Juf Hilde. Samen bereiden zij de kinderen voor op de grote overstap naar de lagere school.

Zorg en turnen in de kleuterschool

Juf Laura zal dit jaar de zorg in de kleuterschool voor haar rekening nemen. Tevens geeft ze aan alle klasjes turnen.

Kinderverzorging

Juf Joke zal ook dit jaar juf Ingrid bij staan om de instappertjes met veel liefde te laten wennen aan het schoolgebeuren.

Eerste leerjaar

Juf Carmen leert zoals elk jaar alle kinderen rekenen en lezen, maar ook zo veel meer. Bij haar zetten ze de grote stap in de lagere school.

Tweede leerjaar

In het tweede leerjaar treffen we twee nieuwe gezichten aan. Juf Annelies neemt 2A voor haar rekening, terwijl Juf Elien in valt voor juf Isabel, die afwezig is wegens ziekte.

Derde leerjaar

Het vertrouwde gezicht van het derde leerjaar is dit jaar een beetje veranderd. Juf Evelien, ook een nieuw gezicht op onze school, zal dit jaar de zorg dragen voor de bengels van het 3de leerjaar.

Vierde leerjaar

Meester Wouter neemt dit jaar het vierde leerjaar voor zijn rekening. Voor de kinderen die vorig jaar in het derde leerjaar zaten, zal het dus niet echt 'wennen' worden.

Vijfde leerjaar

Juf Inge en Juf Inge vormen weer een hecht duo die het vijfde leerjaar zullen leiden. Juf Inge Boogaerts is tevens ook deeltijds waarnemend directeur bij afwezigheid van Dhr. Moeskop. 

Zesde leerjaar

Bij Juf Pascalle eindigen de kinderen weer hun loopbaan in de lagere school. 

Zorg

Meester Bart blijft de zorgcoördinator van de school. Zijn er problemen, aarzel dan niet om hem aan te spreken. 

Juf Els, zorgjuf, kennen we al en is aanwezig op maandag en dinsdag en om de twee weken op woensdag. Juf Cathy is ook een nieuw gezicht die het zorgteam zal versterken en die er op vrijdag en om de twee weken op woensdag zal zijn.

Klasondersteuning

Juf Machteld  krijgt dit jaar een nieuwe taak en zal de leerkrachten in de klas ondersteunen. Daarbuiten zal ze zich verdiepen in een aantal schoolgebonden dossiers.

Lichamelijke opvoeding

juf Inez zorgt er ook dit jaar weer voor dat de kinderen de nodige beweging en conditie krijgen.

Levensbeschouwelijke vakken

Juf Tia, Meester Murat, Juf Mariska en Juf Karin zijn terug op post !