5de en 6de lj.: Sinterklaas

Geschreven door Pascalle

Donderdag 6 december: De school was in gereedheid gebracht om Sinterklaas plechtig te ontvangen. De vlaggetjes hingen op de speelplaats, de muziekinstallatie stond klaar en de kinderen waren op van de zenuwen. Om half negen ging de bel en de leerlingen vormden een erehaag maar … geen Sinterklaas te bespeuren. De zwarte Pieten kwamen in paniek aangelopen want ze vonden de goede Sint nergens. Ze hadden overal gezocht, maar tevergeefs … geen Sinterklaas te bespeuren.

Plotseling verscheen Sinterklaas op het balkon, samen met een donker geklede man. Deze laatste nam het woord en vertelde dat hij Sinterklaas ontvoerd had. Hij zou hem pas vrij laten wanneer de kinderen een aantal opdrachten uitvoerden en voor een schitterend feest zouden zorgen. Hij was verdrietig omdat hij vroeger nooit een leuk feest heeft gehad en daarom had hij een plannetje bedacht om de Sint te ontvoeren. 

Uiteraard wilden onze oogappeltjes deze opdrachten tot een goed einde brengen want de lieve Sint zou en moest weer vrij gelaten worden. Iedereen ging aan het werk en om tien over tien kwamen we weer samen om de resultaten te tonen. De kidnapper was gelukkig tevreden en bevrijdde Sinterklaas van de touwen waarmee hij hem had vastgebonden. Zo kwam er toch nog een heus feest en konden Sinterklaas en zijn Pieten aan hun ronde doorheen de school beginnen.

Foto's