Eerste leerjaar : "Groepswerk voor rekenen"

Geschreven door Carmen

Vandaag hebben de oogappeltjes van het eerste leerjaar tijdens de rekenles in groepjes gewerkt ! Door samen te werken, leerden ze voorwerpen wegen met verschillende materialen zoals blokjes, lepels, stiften en knikkers. Ze hebben ook leren werken met 1 meter. Hiervoor hebben ze blokkentorens moeten maken, lijnen van 3 meter moeten tekenen, een touw van 1 meter lengte moeten knippen,... Aan het einde van de les, hebben ze verteld hoe het binnen hun groepjes gegaan is, want samen werken met anderen is niet altijd makkelijk ! Leuk te horen en ook te zien dat het vaak zeer goed ging maar ook knap om te horen dat er soms wat valkuilen opdoken ! Samen zoeken naar oplossingen lukte al aardig !