Overname Het Oogappeltje door GO! Fluxus - inspraaktraject

In het kader van de geplande overdracht van de Gemeentelijke Basisschool Het Oogappeltje en 't Laar, werd een participatietraject opgestart in samenwerking met Domo De Refontiro. Daarnaast waren er heel wat besprekingen op de schoolraad, waar zowel het bestuur als de ouders en de leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De impact van een overdracht naar het gemeenschapsonderwijs werd hier besproken. Uiteindelijk mondt dit debat uit in een advies dat de schoolraad zal geven aan het gemeentebestuur. De gemeenteraad zal dan de finale beslissing nemen.

U kan deze verslagen nalezen bij Downloads - Algemene Informatie School